This site uses cookies. By continuing, your consent is assumed. Learn more

112.7fm shares

2 d ddies and their b0y

opinion

Numera är föreningen baserad i San Francisco och New York. Föreningens syfte är att motverka 2 d ddies and their b0y 'ålder' som ensamt kriterium för när minderåriga lagligen kan ha sexuella relationer. NAMBLA försvarar vad de anser vara minderårigas rätt att upptäcka sin sexualitet på en mycket friare bas. Organisationen har beslutat att göra slut på förtrycket av män och pojkar som frivilligt har valt att ha ömsesidiga relationer med varandraoch arbetar för att lagarna ska försvara både skydd av barn från oönskade sexuella erfarenheter och samtidigt ge dem frihet att undersöka och upptäcka sin egen sexualitet efter egen vilja [ 1 ].

Men i en FBI -utredning upptäcktes 1 personer i medlemsrullan. Det nationella högkvarteret består idag bara av en privat postbox-service i San Francisco. Förfrågningar dit 2 d ddies and their b0y sällan. En del rapporter uppger att gruppen inte längre har regelbundna nationella möten och endast få lokala månadsmöten. NAMBLA beskriver sig som en stödgrupp för intergenerationsrelationer och använder slagord som sexuell frihet för alla.

Uttryckt på gruppens webbplats är gruppens mål stöd ungas rättigheter såväl som vuxnas, att välja med vilken partner de vill dela och njuta sina kroppar. Ett av gruppens argument är att sexuella relationer mellan vuxna och minderåriga särskilt pojkar i onödan kriminaliserats med hänsyn till åldern hos parterna [ 8 ] Årvid ett NAMBLA generalmöte, antogs en resolution, som statuerar:.

NAMBLA anklagad av föräldrar, för medvetet stöd till våldtäkt och mord av deras son, [ 9 ] har NAMBLA protesterat mot kollektiv bestraffning, våldtäkt, och kidnapping, och har deklarerat att sexuell exploatering kommer att leda till uteslutning från gruppen.

Ändå påstås att NAMBLA använde Sex by eight is too late eller If there is grass on the wicket it's time to play cricketsom slogans, [ 11 ]vilket är motton som i sin helhet tillskrivs the René Guyon Society. Även om diskussioner fördes om homosexuellt sex mellan vuxna män och minderåriga, var gayrörelsen efter Stonewall-kravallerna mer intresserade av frågor rörande polisvåld, icke-diskriminering vid anställning, i hälsovården och andra ämnen rörande homosexuella än av pedofila frågor.

Inte förrän en "sexcirkel" med minderåriga pojkar ledde till detaljerad undersökning och rapportering i media under de sista veckorna år och en polisräd their b0y på gaytidningen från Toronto -området The Body Politic för publicering av en artikel av Gerald Hannon med titeln Men Loving Boys Loving Men fick ämnet "Sex med vuxen-minderårig" större uppmärksamhet och ledde till bildandet av NAMBLA. I decembergjordes ett polistillslag i förorten Revere i Boston.

Distriktsåklagaren i Suffolk County, Garrett Byrne, hävdade att männen använde droger och videospel för att locka pojkarna in i ett hus. Där fotograferades det, då de genomförde sexuella aktiviteter.

Byrne sa att männen var medlemmar i en "sexcirkel" och att arresteringarna bara var "toppen av ett isberg. Redaktionen på gaytidningen Fag Rag sa att räden 2 d ddies and their b0y politiska motiv.

De och andra i Bostons gaygrupper såg Byrnes angrepp som en häxjakt på homosexuella. Den 9 december organiserade de Boston-Boisekommitténett namn som syftade på en liknande händelse i Boise, Idaho på talet.

Gruppen sponsrade offentliga möten och försvarsadvokater ddies and finformerade allmänheten om fallet med flygblad. Garrett Byrne förlorade sitt återval. Den nya distriktsåklagaren sa, att ingen man skulle behöva frukta att fängslas för att ha sex med en tonåring så länge tvång inte var inblandat.

De som redan var i rättslig prövning eller som dömts skyldiga fick åtal och domar avskrivna. Direkt efter Stonewall-kravallerna förespråkade några organisationer för homosexuellas rättigheter i USA och Kanada ett avskaffande av lagarna om åldersgräns för samtycke.

News feed