This site uses cookies. By continuing, your consent is assumed. Learn more

112.7fm shares

A 0004 bb

opinion

Genom att använda vår webbplats samtycker du till att vi använder cookies. Läs mer om cookies på sok. Lördag den 26 januari kl.

Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

Köps ofta tillsammans

Skriv in ett eller flera sökord. Alla ord måste finnas med i posten för att ge träff. En sökning på t.

Använd citattecken '' '' för att söka på exakta fraser. Varje frågetecken svarar mot ett tecken.

Molex Slitstarka strömkontakter PwrPlane LowProf...

Använd minustecken - A 0004 bb att utesluta ett sökord. Uppsala -slott ger träff på alla poster som innehåller ordet Uppsala men inte de poster som samtidigt innehåller ordet slott. Riksarkivets söktjänst fungerar bäst med javaskript påslaget i din webbläsare.

Riksarkivets söktjänst fungerar bäst med kompatibilitetsvy avslagen i din webbläsare. Sök Rensa Söktips ×. Trädet är inte klickbart utan javaskript. Använd "förteckning" och andra länkar för navigering.

Person släkt, samlare   Holmer, Kerstin Arkitekt tal Kategori: Person släkt, samlare   Holmers Arkitektkontor tal Kategori: Visa detaljer Dölj detaljer. A III Böcker över obefintliga  —  A IV a Församlingsliggare. A IV b Obefintligregister.

RK BB, Förgreningsdon RTXC 1x4...

A IV c Emigrantregister  —  A IV d Personakter för avlidna och dödförklarade  —  A VI a Avgångsregister  —  A X Register över kyrkotillhöriga. B In- och utflyttningslängder  —  C X Dopböcker fr o m   —  C Födelse- och dopböcker  —  D I Längder över nattvardsungdom konfirmationsböcker   —  D II Längder över nattvardsgäster kommunionlängder   —  E I Lysnings- och vigselböcker  —  E X Vigselböcker fr o m   —  F X 0004 fr o m   —  F Död- och begravningsböcker  —  G Andra befintliga längder  —  H I Bilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m   —  H II Bilagor till flyttningslängderna t o m   —  H III Bilagor till födelse- och dopböckerna t o m   —  H IV Bilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t o m   —  H V Bilagor till lysnings- och vigselböckerna t o m   —  H VI Bilagor till död- och begravningsböckerna 0004 o m   —  H VII a Bilagor till kyrkobokföringen - H VII b Bilagor till kyrkobokföringen - H X a Bilagor till kyrkobokföringen fr o m 0004 H X b Bilagor till kyrkobokföringen fr o m J Skrivelser, resolutioner, utslag och memorial  —  K I Sockenstämmans protokoll och handlingar  —  K II Kyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar  —  K III Kyrkorådets protokoll och handlingar  —  K IV a Skolrådets protokoll m fl handlingar rörande skolväsendet  —  K IV b Förteckning över skolpliktiga barn,  —  K IV c Skolrådets handlingar  —  K V Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar  —  L I a Räkenskaper för kyrka och församling  —  L I b Räkenskaper för kyrka och församling.

L II Räkenskaper för skola  —  L III Räkenskaper för fattigvård  —  L V Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål  —  L VI Räkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämman  —  M Handlingar angående prästval  —  N III Inventarie- och arkivförteckningar  —  O I a Handlingar angående kyrka  —  O I b Handlingar angående kyrkogård  —  O I c Gravböcker  —  O II Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord  —  O III Handlingar angående prästerskapets löneförmåner  —  O IV Övriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen  —  O 0004 Handlingar angående fonder, "0004" och gåvor  —  P I Övriga handlingar  —  P III Handlingar angående det frivilliga församlingsarbetet  —  P IV Historiska anteckningar  —  R Kartor och ritningar.

Genl Landtmäteri Contoret År af A: Författad af Landtm: Afritad i K, G, Landtmri Contt. Afritad i K, G, Landtm Contt.

Författad År och ; af A; Sahlin  —  Portar till södra entrén. Sektion, stegdetalj, vägg mot långhus]  Ny ytterdörr av stål. Ytterdörr av stål litt YD1. Skåp för mässhakar m. Landsarkivet i Uppsala depå: Holmer, Lars Arkitekt tal. Holmer, Kerstin Arkitekt tal. Björklinge A 0004 bb Lokalt ämnesord.

Lär dina barn hur man...

\samh\uppdrag\StromkajLXRitning\RitDefL10_, Vy: Plan, Skapad av: Datum för plottning:Plottad av: AKLING. B-B.

RITIN NR. Ref: BB-G BB-N Yrke: Båtsman för Ormanstorp i Hjortsberga sn. Noteringar. Född: se, Småland, Långasjö fs. Rullor. RK BB, Förgreningsdon RTXC 1x4 (20 A).

News feed