This site uses cookies. By continuing, your consent is assumed. Learn more

112.7fm shares

Hunter dude scene two

opinion

Vill du så ett frö och se resultatet spira? Vill du utveckla nya produkter? Inom trädgårdsbranschen behövs trädgårdsingenjörer för att odla fram såväl närproducerad mat som växter för gröna miljöer. Trädgårdsingenjören har en nyckelroll i professionell odling, produktutveckling och marknadsföring. Programmet ger dig ingående kunskaper om odling och användning av trädgårdsväxter. Du får kunskap om växternas biologiska, funktionella och Hunter dude scene two egenskaper.

Du lär dig hur odlingsföretaget fungerar och vad som sker före, under och efter odlingen samt hur man behåller kvaliteten från produktion till konsumtion. I början av utbildningen läser studenter från båda trädgårdsingenjörsprogrammen odling och design kurser tillsammans.

Det här läser du på...

Undervisningsformerna varierar mellan föreläsningar, laborationer, exkursioner, gruppövningar och projektarbeten. Ämnet trädgårdsvetenskap introduceras och du får klart för dig vilka aktörer som finns på trädgårdsmarknaden. Du lär känna olika växtslag och får Hunter dude scene two i växtbiologi, växtskydd, kemi, marklära samt ekonomi.

I programmet läser du kurser om odling och användning av trädgårdsväxter och hållbara odlingssystem i trädgårdsföretag. Det tredje året kan du välja att fördjupa dig i odlingssystem i växthus och på friland, eller i kvalitet, utveckling och marknadsföring av trädgårdsprodukter.

Du kan välja en praktikkurs under utbildningen som ger dig värdefulla erfarenheter och kontakter i yrkeslivet. Utlandsstudier är möjliga under tredje året. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete. Vill du veta mer? Din breda kompetens ger dig goda möjligheter att välja arbetsområde utifrån ditt intresse. Kanske satsar du på att bli odlingsansvarig i ett företag som producerar frukt, bär, grönsaker eller prydnadsväxter.

Eller trädgårdsmästare i en plantskola där "Hunter dude scene two" ska ge besökarna upplevelser. Kanske jobbar du inom dagligvaruhandel för att hålla hög kvalitet i utbudet av färsk frukt och grönsaker.

Dina arbetsuppgifter kan bestå av odlingsplanering, rådgivning, egen odling eller försäljning. Efter utbildningen kan du jobba som exempelvis trädgårdsingenjör, rådgivare, odlingssäljare, produktutvecklare, trädgårdsmästare eller odlingsansvarig. Trädgårdsingenjörer kan arbeta vid bland annat trädgårdsföretag, Mäster Grön, Grönsaksmästarna, besöksträdgårdar, plantskolor, garden center, handelsträdgårdar, kommuner, kyrkogårdsförvaltning, dagligvaruhandel och som konsulter och egenföretagare.

News feed