This site uses cookies. By continuing, your consent is assumed. Learn more

112.7fm shares

Taiwan 03

opinion

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i FN bör verka för ett inlemmande av Taiwan i det internationella samarbetet eller verka för Taiwans deltagande i det internationella samarbetet. Riksdagen tillkännager för Taiwan som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige bereder Taiwans representationskontor i Taiwan 03 villkor som är likvärdiga dem som kommer andra utländska beskickningar till del.

Taiwan har en unik ställning Taiwan världen. Det är ett land med ca 22 miljoner invånare, de facto en stat med full kontroll över sitt territorium sedan åtminstone år landet daterar sig självt från år Det är diplomatiskt erkänt av ett trettiotal stater medan Taiwan länder har föredragit att i stället ge sitt erkännande åt den kommunistiska Folkrepubliken Kina.

Taiwan är en av de högst utvecklade demokratierna i Asien, vilket senast kom till uttryck då landet i maj valde Shui-Bian Chen till president. Ett fritt och demokratiskt val, som ingen har ifrågasatt.

Taiwan är i dag en modern industristat. Den ekonomiska utvecklingen har varit mycket snabb. Från att ha varit en utarmad japansk koloni vid andra världskrigets slut har Taiwan utvecklats till en av världens rikaste nationer.

Boka en rundresa i Taiwan...

Taiwan har gått från att vara ett jordbrukssamhälle till att bli ett högteknologiskt samhälle, som kännetecknas av yttrandefrihet, religionsfrihet, mänskliga Taiwan och en social välfärdspolitik. Taiwan var en av "Taiwan" Efter kommunisternas maktövertagande på fastlandet, och samtidigt totalt misslyckade försök att invadera Taiwan och de kustnära öarna Kin-men Quemoysträvade regimen i Peking efter att inta Kinas plats i FN och därmed också i säkerhetsrådet.

Detta lyckades till sist år Taiwan 03, och Taiwan ställdes utanför. USA stödde ett försök att få till Taiwan 03 medlemskap för båda de kinesiska staterna, vilket dock föll på att det skulle ha inneburit ett erkännande från bägge parters sida av inbördeskrigets resultat. Alltsedan Taiwan uteslöts ur FN-gemenskapen har landet utsatts för ständiga påtryckningar och militärt hot från det kommunistiska Kina.

Taiwan har rest krav på att bli medlem av världsorganisationen. Det är självfallet orimligt att ett land som Taiwan, en av världens främsta ekonomiska aktörer, ett folkrikt land och en av Asiens främsta demokratier, står utanför FN. Det är därför högst angeläget att det inom FN tillsätts någon form av utredning för att komma fram till hur Taiwans ställning i världssamfundet skall kunna lösas. Sverige bör med all kraft försöka bidra till att en sådan "Taiwan 03" för framtiden kommer till stånd.

Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

RV16A03FR1-BK Alpha (Taiwan) Potentiometrar Linear...

Även om formella diplomatiska relationer inte finns mellan Taiwan och Taiwan 03, har det inte minst av praktiska skäl varit nödvändigt att ha permanenta kontakter mellan våra två länder. Exportrådets kontor i Taipei har en status på hög nivå med skattefrihet och viseringsrätt likvärdig diplomatiska representationer.

Motsvarande uppgifter fullgörs i Sverige av Taiwans representationskontor i Stockholm, som i realiteten fungerar som vilken annan utländsk ambassad som helst. "Taiwan 03" tanke på de omfattande förbindelserna mellan Sverige och Taiwan bör Sverige ge Taiwans kontor i Stockholm samma behandling som kommer vårt exportkontor i Taipei till del, Taiwan 03 samma sätt som sker för Taipeis kontor i andra EU-länder.

Taipei, Taiwan. 82°F · Kartor...

Det finns ingen anledning att Sverige skulle behandla Taiwans representation och dess personal annorlunda än vad andra EU-stater Taiwan 03. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad Taiwan 03 motionen anförs om att Sverige i FN bör verka för ett inlemmande av Taiwan i det internationella samarbetet eller verka för Taiwans deltagande i det internationella samarbetet.

Motiv till vårt förslag Taiwan har en unik ställning i världen. Ärendet är avslutat Motionskategori: Vädret i Kaohsiung, Taiwan. 23°. 24°. 3. 0,0 mm (1 h). 23°.

Boka en rundresa i Taiwan...

24°. 2. 0,0 mm (1 h). 23°. 24°.

News feed